V2018-19 – St1 Norge AS – Statoil Fuel & Retail Marine AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.06.2018

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom St1 Norge AS og Statoil Fuel & Retail Marine AS vilkår. 

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedene for salg av MGO fra tankanlegg til sluttkunder og meglere/videreselgere i henholdsvis Tromsø-området, Harstad-området og Stavanger-området. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer, fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak i disse markedene. Tiltakene innebærer at det legges til rette for god konkurranse i disse markedene på lang sikt. Partene kan ikke gjennomføre foretakssammenslutningen før tiltakene er gjennomført.