V2018-20 – Telenor Norge AS og Telenor ASA – konkurranseloven § 29, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 29, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.06.2018

Konkurransetilsynet fattet 21. juni 2018 vedtak der Telenor Norge AS/Telenor ASA ble ilagt overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

Konkurransetilsynet har konkludert med at Telenor har lagt hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. I 2010 endret Telenor vilkårene i en avtale med Network Norway om leie av Telenors nett. Det er disse endringene som ligger til grunn for konklusjonen om misbruk av dominerende stilling.