V2018-25 – Nor Tekstil AS – Rent Nordvest AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 18 tredje ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.11.2018

Konkurransetilsynet pålegger Nor Tekstil AS meldeplikt, jf. konkurranseloven § 18 tredje ledd i forbindelse med avtale inngått med Rent Nordvest AS.