V2018-26 – St1 Norge AS – Bunker Oil AS – konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.11.2018

Med hjemmel i vedtak V2018-19 har Konkurransetilsynet godkjent Bunker Oil AS som kjøper av St1 Norge ASs virksomhet på Norsea-basen i Stavanger-området. Bunker Oil AS oppfyller kravene til en egnet og uavhengig kjøper.