Vedtak V2019-18 – Sector Alarm AS/Insanor Invest AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.07.2019

Vedtak V2019-18 – Sector Alarm AS/Insanor Invest AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

Konkurransetilsynet fattet 4. juli 2019 vedtak der Sector Alarm AS/Isanor Invest AS ble ilagt et overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig markedsdeling. Tilsynet fattet, i samme sak, 25. november 2020 vedtak mot Verisure AS/Verisure Midholding AS for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig markedsdeling.

Konkurransetilsynet har ilagt Sector Alarm AS/Isanor Invest AS et gebyr på 467, 3 millioner kroner og Verisure AS/Verisure Midholding AS et gebyr på 766 millioner kroner.

Saken gjelder ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer.

Vedtak V2019 18 offentlig versjon Sector Alarm AS Isanor Invest AS 

Varsel offentlig versjon Sector Alarm AS Isanor Invest AS og Verisure AS Verisure Midholding AB