Vedtak V2019-22 – Prosafe SE – Floatel International Limited – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 16, jf. 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.10.2019

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Prosafe SE og Floatel International Limited.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for offshore innkvarteringstjenester på norsk sokkel.