Vedtak V2020-20 – Ringnes Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.06.2020

Konkurransetilsynet har vedtatt å avslutte etterforskningen mot Ringnes AS mot at Ringnes forplikter seg til å gjennomføre de fremsatte avhjelpende tiltakene.

Konkurransetilsynet mistenkte at selskapet gjennom sine avtaler med serveringssteder hadde bundet disse til å kjøpe øl eksklusivt fra Ringnes. Slike avtaler kan hindre andre bryggerier og leverandører innpass i markedet, noe som kan være brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling.

Ringnes forplikter seg ved de avhjelpene tiltakene til å ikke inngå avtaler som gir selskapet rett til å levere øl eksklusivt til serveringssteder, og det skal gå klart frem av avtalene at serveringsstedene står fritt til å ta inn øl fra andre bryggerier og leverandører. Vedtaket gjelder i 6 år og 6 måneder fra vedtakstidspunktet, med adgang for Konkurransetilsynet til å fornye vedtaksperioden.