Vedtak V2020-31 – Schibsted ASA – Nettbil AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.11.2020

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Schibsted AS og Nettbil AS.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler.

Vedtaket innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper. Kjøperen av aksjene skal godkjennes av Konkurransetilsynet.