Vedtak V2021-10 – Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing AS – konkurranseloven § 18 femte ledd – pålegg om meldeplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 18 femte ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2021

Konkurransetilsynet har pålagt Bonnier Books Holding AB meldeplikt for selskapets erverv av 45 prosent av aksjene i Strawberry Publishing AS. Tilsynet finner at det er rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes av foretakssammenslutningen og har i medhold av konkurranseloven § 18 femte ledd besluttet å pålegge meldeplikt for ervervet.

I vedtak V2021-11 er vedtaket omgjort.