Vedtak V2021-11 – Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing AS – forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a – omgjøring av vedtak om pålegg om meldeplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.07.2021

Konkurransetilsynet har vedtatt å omgjøre V2021-10, Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing AS – pålegg om meldeplikt. Vedtaket om pålegg om meldeplikt var basert på at Bonnier Books Holding AB («Bonnier Books») hadde felles kontroll med Egmont Holding AS («Egmont») i Cappelen Damm Holding AS («Cappelen Damm»). Som følge av Egmont sitt erverv av Bonnier Books sine aksjer i Cappelen Damm, har Bonnier Books ikke lenger noen eierandeler i Cappelen Damm. Etter dette er det ikke lenger grunn til å opprettholde vedtaket som pålegger Bonnier Books meldeplikt for ervervet av 45 prosent av aksjene i Strawberry Publishing AS.