Vedtak V2021-4 – Norgesgruppen ASA – opphevelse av vedtak V2020-25 – brudd på opplysningsplikten

Bestemmelse ikon Bestemmelse: forvaltningsloven § 33 annet ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.03.2021

Konkurransetilsynet mottok 22. februar 2021 klage på Konkurransetilsynets vedtak V2020-25 av 27. august 2020 hvor Norgesgruppen ASA ble ilagt et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt opplysningsplikten og opptrådt i strid med konkurranseloven § 24.

Konkurransetilsynet har etter en samlet fornyet vurdering funnet grunnlag for å ta klagen til følge og oppheve vedtak V2020-25 med hjemmel i forvaltningsloven § 33 annet ledd.