Vedtak V2022-1 – Foodora Norway AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.01.2022

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om avhjelpende tiltak etter at Foodora Norway AS har forpliktet seg til å ikke benytte eksklusivavtaler eller ekskluderende praksis overfor restauranter vedrørende bruk av Foodoras matbestillingsplattform.  

Konkurransetilsynet mistenkte at selskapet var dominerende og hadde benyttet seg av eksklusivavtaler med samarbeidende restauranter, noe som kan være brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling. Tilsynet var bekymret for at Foodoras avtaler og praksis reduserte restaurantenes muligheter og insentiver til å samarbeide med andre plattformselskaper, og at de dermed kan ha begrenset andre plattformselskapers mulighet til å ekspandere og til å få tilgang til markedet.   

Foodora er ikke enige i Konkurransetilsynets bekymring, men har likevel forpliktet seg gjennom såkalte avhjelpende tiltak til å ikke inngå eksklusivavtaler med restauranter, slik at restaurantene også kan samarbeide med andre matbestillingsplattformer. Tiltakene omfatter også ekskluderende praksis overfor restaurantene, herunder alle former for insentiver og utøvelse av press for å oppnå eksklusivitet. Tiltakene har en varighet på tre år fra vedtakstidspunktet. Foodora endret sine standardvilkår overfor restauranter før tiltakene ble gjort bindende gjennom tilsynets vedtak 18. januar 2022.