Vedtak V2022-21 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper og oppheving av gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.10.2022

Med hjemmel i vedtak V2022-10 har Konkurransetilsynet godkjent Kasseriet Holding AS og Kasseriet Alta AS som kjøper av henholdsvis Jackons aksjer i Kasseriet og Jackons fiskekassefabrikk i Alta kommune.  Kasseriet Holding AS eier 100 prosent av aksjene i Kasseriet Alta AS. Selskapene oppfyller kravene til en egnet og uavhengig kjøper. Videre har Konkurransetilsynet godkjent salgsavtalen mellom Jackon AS og kjøper. Konkurransetilsynet har samtidig opphevet gjennomføringsforbudet for foretakssammenslutningen mellom Bewi ASA og Jackon Holding AS.