Vedtak V2022-4 – Royal Unibrew A/S – Hansa Borg Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.05.2022

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate Royal Unibrews oppkjøp av Hansa Borg på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for salg av sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke («FAB») til dagligvaremarkedet. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak. Tiltakene innebærer at partene må si opp avtaleforhold knyttet til distribusjon og salg av sider og FAB til dagligvare.