Vedtak V2023-4 – Foodora Norway AS – forvaltningsloven § 36 – delvis dekning av saksomkostninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Forvaltningsloven § 36

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.05.2023

Konkurransetilsynet fattet 12. mai 2023 vedtak om dekning av sakskostnader som følge av Konkurransetilsynets opphevelse av Vedtak V2022-1 av 18. januar 2023.

Konkurransetilsynet har kommet til at vilkårene for dekning av sakskostnader er oppfylt, men tilsynet har etter en konkret vurdering foretatt en avkortning i kravet