Vedtak V2024-3 – ny fornyelse av vedtak V2018 -18 – Vipps AS – BankAxept AS – BankID Norge AS, jf. konkurranseloven § 6 annet ledd, jf. § 16

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 6 annet ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.04.2024

I vedtak V2018-18 vedtok Konkurransetilsynet at Vipps AS fikk kjøpe BankAxept AS og BankID Norge AS på vilkår. Vedtaket ble fornyet med tre år i 2021, se vedtak V2021-5. Konkurransetilsynet har i vedtak V2024-3 vedtatt at vedtak V2018-18 med vilkår skal fornyes for tre nye år.

Konkurransetilsynets vedtak V2018-18 tillot foretakssammenslutningen mellom Vipps, BankAxept og BankID på vilkår. Vipps ble blant annet forpliktet til å gi tilgang til BankAxept og BankID på ikke-diskriminerende vilkår til tredjeparts betalingsløsninger. Vedtaket gjaldt i tre år, til 27. april 2021, og ble i vedtak V2021-5 fornyet med tre år, til 27. april 2024.

BankID og BankAxept fisjonerte ut fra Vipps AS 19. juli 2022 til det overtakende foretaket BankID BankAxept AS, med Vipps Holding AS som morselskap for BankID BankAxept AS og Vipps AS. Vipps AS fusjonerte med Mobilepay A/S 21. oktober 2022 og etablerte Vipps Mobilepay AS. Vipps Mobilepay AS eies av Vipps Holding (ca. 72,2 prosent) og Danske Bank (ca. 27,8 prosent). Vipps Holding AS er det primære pliktsubjektet for overholdelse av vedtaket, og øvrige selskaper i konsernet, herunder datterselskapene BankID BankAxept AS og Vipps Mobilepay AS, er også forpliktet til å overholde vedtaket.

Konkurransetilsynet har foretatt en vurdering av om vedtak V2018-18 skal fornyes, og vilkårene videreføres. Konkurransetilsynet har vurdert at foretakssammenslutningen fortsatt i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse og at en videreføring av vilkårene i tre nye år er nødvendig for dempe de konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen.

Konkurransetilsynet har derfor kommet til at vedtak V2018-18 skal fornyes og at vilkårene videreføres i tre nye år, til og med 27. april 2027.