V2000-121 – Viking Redningstjeneste AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.10.2000

Viking Redningstjeneste AS og tilknyttede servicestasjoner gis dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne fastsette maksimale innkjøpspriser for assistanse til bilberging.