A2011-13 – Vinmonopolet AS – avslag på anmoding om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.03.2011

Klagen fra Mjød Engros AS gjelder mulig forskjellsbehandling av Vinmonopolets leverandører. Klagen går ut på at produktene i tilleggsutvalget ikke er tilgjengelig for kunden på samme måte som for produkter i basis, parti- og bestillingsutvalget. Produktene er som nevnt heller ikke å finne på Vinmonopolets nettsider.

Mjød Engros AS gjør derfor gjeldene at Vinmonopolet favoriserer de kundene som kommer inn i Vinmonopolets ordinære utvalg og bestillingsutvalg, og at det dermed ikke er lik behandling av alle Vinmonopolets leverandører.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling