Delvis unntak fra gjennomføringsforbud

Konkurransetilsynet gir Coop delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24.

I tilsynets vedtak V2015-24 ble Coop Norge Handel AS’ erverv av Ica Norge AS tillatt på vilkår. Ett av vilkårene er et gjennomføringsforbud inntil Coop har solgt 43 butikker til Bunnpris og 50 butikker til Norgesgruppen.

Etter søknad fra Coop har Konkurransetilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet kan oppheves for enkelte handlinger.

– De handlinger vi har gitt delvis unntak for utgjør en begrenset del av gjennomføringsforbudet og vil ikke redusere Coops insentiver til å få gjennomført salgene av de 93 butikkene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.