Dom i forlagssaken

Oslo tingrett har gitt Konkurransetilsynet medhold i at forlagene Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal brøt konkurranseloven da de utvekslet informasjon og boikottet distributøren Interpress.

– Vi er tilfreds med at tingretten deler Konkurransetilsynets syn på at samarbeidet mellom forlagene utgjorde en formålsovertredelse slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Samtidig registrerer vi at retten mener gebyrene er for høye og at disse er redusert, og tilsynet vil nå bruke tid å gjennomgå tingrettens begrunnelse på dette punktet, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Tingretten legger til grunn at Gyldendal og Cappelen Damm må betale et gebyr på et 5 millioner kroner hver og Aschehoug et gebyr på 3,5 millioner kroner.

Les hele dommen her >> (pdf)

Se Konkurransetilsynets sammendrag og vedtak her >>

 

Dette er saken:

  • Konkurransetilsynet gjennomførte 8. og 9. april 2014 bevissikring hos de involverte forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted/Vigmostad og Bjørke.
  • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått, systematisert og analysert.
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til selskapene 28. juni 2016.
  • Forlagene inngav hver sine merknader i løpet av september 2016.
  • Konkurransetilsynet sendte vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i saken 22. mars 2017 til Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted/Vigmostad og Bjørke.
  • Schibsted/Vigmostad og Bjørke vedtok gebyret.
  • Gyldendal, Cappelen Damm og Aschehoug brakte Konkurransetilsynets vedtak inn for Oslo tingrett.
  • Saken gikk for Oslo tingrett i perioden 11. april til 9. mai 2018.
Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Karin Stakkestad Laastad,
juridisk direktør

Pressebilder >>

 

Pressetelefon: 47 66 77 77