Eksperter på konkurranserett samlet i Bergen

I dag går Konkurransetilsynet konferanse i konkurranserett av stabelen. Nasjonale og internasjonale foredragsholdere holder innlegg på konferansen. Konkurransedirektør Lars Sørgard åpnet det hele med nyheter fra Konkurransetilsynet.

– Konferansen har blitt en viktig møteplass for konkurranseretts- (og økonomi) miljøet i Norge. I mitt innlegg vil jeg fortelle litt om hvordan den internasjonale debatten om konkurransepolitikk påvirker vårt arbeid i Konkurransetilsynet, sa konkurransedirektør Lars Sørgard før han entret scenen.

Videre holdt Richard Whish, professor ved Kings College i London, innlegg om den seneste utviklingen I konkurranseretten i EU/EØS.

Konferansen pågår nå, med blant annet Yossi Spiegel, professor ved Coller School of Management i Telaviv. Han vil redegjøre for i hvilken grad urimelige priser kan utgjøre et misbruk av dominerende stilling sett fra et økonomisk perspektiv. Deretter vil advokat Simen Klevstrand fra advokatfirma Haavind se nærmere på samme tema fra et rettslig perspektiv.

Annemarie Ter Heegde fra DG Competition vil holde innlegg om EU-kommisjonens nye samarbeidsprosedyre i gebyrsaker utenfor kartellområdet.

Deretter blir det foredrag om skyldkravet i konkurransesaker ved advokat Olav Kolstad fra Schødt og erstatningsberegning og passing-on i saker om erstatning for brudd på konkurransereglene ved Hans-Petter Hanson fra EFTAs overvåkningsorgan.

Årets konferanse er den fjortende i rekken over konkurranserettskonferanser i Bergen.

20133
Bilde av dokumenter og en penn under juskonferansen.
20135
Bilde av studenter som ser på juskonferansen.