Etterforsker drivstoffmarkedet

Konkurransetilsynet åpner etterforskningssak i markedet for drivstoff.

Etterforskningssaken er opprettet på bakgrunn av funn i tilsynets kontinuerlige markedsovervåkning i dette markedet.

– Vi skal nå undersøke om det foreligger et brudd på konkurranselovens § 10 om ulovlig samarbeid i form av fastsettelse av priser, sier Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har fulgt nøye med på markedet gjennom flere år, og i 2016 startet tilsynet med særskilt markedsovervåkning.  Dette var som følge av at tilsynet, gjennom sitt arbeid, vurderte at konkurransen i dette markedet var vesentlig begrenset. Overvåkningen innebærer at aktører i markedet er pålagt å sende inn informasjon om blant annet priser, salgsvolum og innkjøpsvilkår til Konkurransetilsynet på halvårlig basis.

– Det at Konkurransetilsynet åpner en etterforskningssak, innebærer ikke at selskaper under etterforskning er skyldige i lovbrudd. Konkurransetilsynet vil i det videre arbeidet med saken fokusere på å hente inn ytterligere informasjon, med det formål å kunne avkrefte eller bekrefte en mistanke om brudd på konkurranseloven i form av ulovlig samarbeid, understreker Skjæveland.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå mer konkret inn i den aktuelle saken, men pressetelefonen er betjent for generell prosessinformasjon.

Pressehenvendelser: 476 67 777

19344
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi.