EU-kommisjonen presenterer utkast til veileder om kollektive forhandlinger

EU-kommisjonen presenterte 9. desember sitt forslag til klargjøring av rammene for kollektive forhandlinger i lys av europeisk konkurranselovgivning for de som tilbyr sine tjenester som enkeltpersonforetak.

Bakgrunnen for initiativet er blant annet at mange som tilbyr sine tjenester gjennom digitale plattformer er registrert som enkeltpersonforetak. I mange situasjoner har disse en svak forhandlingsposisjon med begrensede muligheter til å påvirke egne lønns- og arbeidsvilkår.

EU-kommisjonen ønsker med veiledningen å klargjøre at europeisk konkurranselovgivning ikke skal stå i veien for at såkalte ‘solo self-employed’ (SSE) som primært er avhengige av egen arbeidskraft for å tilby sine tjenester, kan forhandle kollektivt for å forbedre sine lønns- og arbeidsvilkår.

I et utkast til veiledning som ble publisert 9. desember, presenterer EU-kommisjonen sitt forslag til klargjøring av rammene for kollektive forhandlinger i forhold til EUs konkurranselovgivning samt de prinsipper som vil legges til grunn for prioritering av saker.

Basert på rettspraksis i EU klargjør veiledningen under hvilke omstendigheter SSE er sammenlignbare med vanlige ansatte, og således ikke underlagt konkurransereglene i artikkel 101 TEUV. Videre klargjøres også hvilke typer avtaler som ikke vil utløse inngrep under 101 TEUV. Utkastet til veiledning favner videre enn bare de som tilbyr sine tjenester gjennom digitale plattformer, og omfatter SSE som er økonomisk avhengig av sin oppdragsgiver eller jobber side om side med andre ansatte, både i en digital og ikke-digital sammenheng.

Mer informasjon finner du i pressemeldingen her>>

Mulighet til å inngi høringssvar finnes her>>

Høringsfrist er 24. februar 2022.