Færre fusjoner enn ventet i 2020

Konkurransetilsynet mottok 93 meldinger om foretakssammenslutninger i 2020. Det er lavere enn snittet de siste fem årene, til tross for at mange spådde en økning i antall fusjoner og oppkjøp som følge av koronapandemien.

De siste fem årene har tilsynet fått i gjennomsnitt 103 meldinger om foretakssammenslutninger. Flere økonomer spådde en økning i antall konkurser i fjor som følge av korona-pandemien, og at det kunne føre til flere fusjoner og oppkjøp.

– Fusjonskontroll er ekstra viktig i økonomiske kriser, på grunn av økt risiko for markedskonsentrasjon som kan begrense konkurransen. Dersom flere selskaper står i fare for å gå konkurs, kan større selskaper kjøpe de opp og svekke fremtidig konkurranse. Derfor hadde vi i Konkurransetilsynet ekstra fokus på dette helt fra starten av krisen, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Men spådommen om flere fusjoner og oppkjøp slo altså ikke til, og en grunn var statens ulike kompensasjonsordninger.

Cirka 60 prosent av meldingene som sendes til Konkurransetilsynet er forenklede meldinger, altså fusjoner som i utgangspunktet er lite egnet til å påvirke konkurransen negativt. De aller fleste meldinger legges bort innen 25 eller færre virkedager. Rask avklaring sørger for at foretak kan gjennomføre de fusjonene som kan være bra for forbrukerne. I 2020 varslet tilsynet mulig inngrep i tre saker (se faktaboks).

– Krisen som følge av korona-pandemien er ikke over, og igjen spår flere økonomer et konkursras. Så det vi trodde kom i fjor kan nå komme for fullt, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Her forklares det hvorfor det er ekstra viktig i krisetider å ha en aktiv fusjonskontroll.

I Konkurransetilsynets årsrapport for 2020 kan du se flere nøkkeltall og lese mer om tilsynets arbeid.

Meldeplikt for fusjoner og oppkjøp

*Næringsdrivende har etter konkurranselovens § 18 plikt til å melde fra om foretakssammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge.

*Det er forbudt å gjennomføre en foretakssammenslutning før Konkurransetilsynet har fått melding og har ferdigbehandlet saken.

*Konkurransetilsynet har hjemmel til å pålegge meldeplikt for en foretakssammenslutning under terskelverdiene, dersom tilsynet har rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes eller dersom andre særlige hensyn tilsier at tilsynet undersøker saken nærmere.

* Per 1. januar 2021 gjelder opplysningsplikt for alle oppkjøp og fusjoner, også de som er under terkselverdiene, for bestemte aktører i blant annet drivstoff-, kraft-, avfall-, dagligvare-, alarm- og betongmarkedet.

*I 2020 varslet Konkurransetilsynet mulig inngrep i tre saker. Schibsteds overtagelse av Nettbil ble stanset. I tillegg vurderte tilsynet sammenslåingen av Gresvig og Sport1. Etter en helhetsvurdering kom tilsynet til at fusjonen ikke i betydelig grad ville hindre effektiv konkurranse i markedet. Den tredje saken, som fortsatt er til behandling per mars  2021, gjelder fusjonen mellom Altia Plc. og Arcus ASA.

25555
Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Dokumenter

Konkurransetilsynets årsrapport for 2020 >>

 

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77