Fergeoppkjøp: Varsler stans av Torghatten-Fjord1

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1. Transaksjonen involverer de to største aktørene innenfor drift av fergesamband i Norge.

Konkurransetilsynet har i dag sendt varsel til partene om at de vurderer å stanse Torghattens kjøp av 50 prosent av aksjene i F1 Holding. F1 Holding, som er eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune, eier 59 prosent av aksjene i Fjord1 AS.

Det er Statens vegvesen og fylkeskommunene som er oppdragsgivere og etterspør drift av fergesamband i Norge gjennom anbudskonkurranser.

– Markedet for drift av fergesamband består allerede i utgangspunktet av få aktører. Vi frykter at transaksjonen vil føre til redusert konkurranse i kommende anbudskonkurranser om drift av fergesamband. Redusert konkurranse vil øke kostnadene for de offentlige oppdragiverne og medføre høyere billettpriser for landets fergepassasjerer, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Torghatten har i prosessen kommet til Konkurransetilsynet med forslag til tiltak som skal avhjelpe de negative virkningene på konkurransen.

– Vi har vurdert disse tiltakene, men har kommet til at de ikke er tilstrekkelige til å rette opp i konkurranseskaden som Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1 vil innebære, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i dette varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Frist for et endelig vedtak er 1. juli.

545
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Seniorrådgiver Marita Skjæveland

Kontaktinformasjon:

Gjermund Nese
Avdelingsdirektør
Pressebilder >>

Marita Skjæveland
Seniorrådgiver

Pressetelefonen: 47 66 77 77