Kjeldedata

Treng du kjeldedata til forskingsprosjektet ditt om konkurranseøkonomi? Konkurransetilsynet har samla eit utval offentleg tilgjengelege datasett som kan vere nyttige for deg i arbeidet ditt.

Vi tek gjerne imot tips om fleire relevante datakjelder. Det vil i nokre tilfelle vere mogleg å få tilgang til meir detaljerte data om ein tek kontakt med den som eig datasettet.

Berre ta kontakt om du ønskjer meir informasjon.

Lenker til kjeldedata

Bank og finans

Norske medium

Kraftmarknaden

Drosje og transport

Elektronisk kommunikasjon

Luftfart

Daglegvare

Ulike opne datasett

Kontaktperson:

Roar Gjelsvik
Økonomisk stab

Telefon: 926 23 791
Epost: rogj@kt.no