Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2018-2019

Tilskuddsmottaker Prosjekt Beløp 2018 Beløp 2019 Totalt Vedtak
Uni- Rokkansenteret Ikke-pris effekter av fusjoner – implikasjoner for fusjonskontrollen. 431.000,- 888.000,- 1.319.000,- 2018-1
SNF Competition and risk-taking: Disentangling bank and borrower behaviour. 220.000,- 420.000,- 640.000,- 2018-2
SNF Competition and co-operation in mobile telecom markets. 355.000,- 577.000,- 932.000,- 2018-3
Copenhagen Economics An ex-post assessment of Norwegian merger policy 750.000,- 750.000,- 2018-5

 

 

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2017-2018

Tilskuddsmottaker Prosjekt Beløp 2017 Beløp 2018 Totalt Vedtak
Beccle Seminarrekke, masterstipender og BECCLE-konferansen 2018 450.000,- 450.000,- 2017-1
Oslo Economics En generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer 600.000,- 600.000,- 2017-2
SNF New aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy? 565.500,- 823.500,- 1.389.000,- 2017-3
SNF Banking markets: Local competition and risk taking 154.000,- 392.000,-  546.000,- 2017-4
SNF Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collution over time and jurisdiction 304.000,- 762.913,- 1.066.913,- 2017-5

 

 

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2016-2017

Tilskuddsmottaker Prosjekt Beløp 2016 Beløp 2017 Totalt Vedtak
Beccle Seminarer, studentstipend, årlig konferanse 500.000,- 500.000,- 2015-33
Universitetet i Oslo Årlig nordisk konferanse: «Formal and informal enforcement of competition Law» 100.000,- 100.000,- 2015-34
Uni Rokkansenteret «The law and economics of exclusion» 1.266.000,- 1.266.000,- 2015-35
SNF «Competition policy and strategy: The interplay between consumers, upstream and downstream market players» 391.250,- 413.750,- 805.000,- 2015-36
Universitetet i Bergen «Prosjekt om krrl § 10» 381.000,- 381.000,- 2015-37

 

 

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2015-2016

Tilskuddsmottaker Prosjekt Beløp 2015 Beløp 2016 Totalt Vedtak
Beccle Seminarrekke, konferanse, studentstipend  450.000,-  450.000,-  900.000,- 2015-3
Uni Rokkansenteret Issues in competition policy  1.200.000,-  800.000,-  2.000.000,- 2015-4
Oslo Economics UPP rammeverk for å analysere priseffekter av strukturendringer med vertikale elementer  325.000,-  200.000,-  525.000,- 2015-10
SNF Competition in Hospital markets  783.250,-  708.000,-  1.491.250,- 2015-13
SNF Prissignalisering  445.500,-  445.500,- 2015-14
SNF Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer – utfordringer og muligheter  445.500,-  445.500,- 2015-15
SNF «Web portals»  525.500,-  602.000,-  1.127.500,- 2015-16
NHH Competition and development  of productivity in the retail sector  130.000,-  90.000,-  220.000,- 2015-20
Forskningssenteret CREAM/BI og UiO Konkurransepolitikk i dynamiske markeder og markeder med strukturelle nettverkseksternaliteter 650.000,-  650.000,-  1.300.000,- 2015-21