Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2018-2019

TilskuddsmottakerProsjektBeløp 2018Beløp 2019TotaltVedtak
Uni- RokkansenteretIkke-pris effekter av fusjoner – implikasjoner for fusjonskontrollen.431.000,-888.000,-1.319.000,-2018-1
SNFCompetition and risk-taking: Disentangling bank and borrower behaviour.220.000,-420.000,-640.000,-2018-2
SNFCompetition and co-operation in mobile telecom markets.355.000,-577.000,-932.000,-2018-3
Copenhagen EconomicsAn ex-post assessment of Norwegian merger policy750.000,-750.000,-2018-5

 

 

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2017-2018

TilskuddsmottakerProsjektBeløp 2017Beløp 2018TotaltVedtak
BeccleSeminarrekke, masterstipender og BECCLE-konferansen 2018450.000,-450.000,-2017-1
Oslo EconomicsEn generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer600.000,-600.000,-2017-2
SNFNew aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy?565.500,-823.500,-1.389.000,-2017-3
SNFBanking markets: Local competition and risk taking154.000,-392.000,- 546.000,-2017-4
SNFIndustrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collution over time and jurisdiction304.000,-762.913,-1.066.913,-2017-5

 

 

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2016-2017

TilskuddsmottakerProsjektBeløp 2016Beløp 2017TotaltVedtak
BeccleSeminarer, studentstipend, årlig konferanse500.000,-500.000,-2015-33
Universitetet i OsloÅrlig nordisk konferanse: «Formal and informal enforcement of competition Law»100.000,-100.000,-2015-34
Uni Rokkansenteret«The law and economics of exclusion»1.266.000,-1.266.000,-2015-35
SNF«Competition policy and strategy: The interplay between consumers, upstream and downstream market players»391.250,-413.750,-805.000,-2015-36
Universitetet i Bergen«Prosjekt om krrl § 10»381.000,-381.000,-2015-37

 

 

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2015-2016

TilskuddsmottakerProsjektBeløp 2015Beløp 2016TotaltVedtak
BeccleSeminarrekke, konferanse, studentstipend 450.000,- 450.000,- 900.000,-2015-3
Uni RokkansenteretIssues in competition policy 1.200.000,- 800.000,- 2.000.000,-2015-4
Oslo EconomicsUPP rammeverk for å analysere priseffekter av strukturendringer med vertikale elementer 325.000,- 200.000,- 525.000,-2015-10
SNFCompetition in Hospital markets 783.250,- 708.000,- 1.491.250,-2015-13
SNFPrissignalisering 445.500,- 445.500,-2015-14
SNFBruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer – utfordringer og muligheter 445.500,- 445.500,-2015-15
SNF«Web portals» 525.500,- 602.000,- 1.127.500,-2015-16
NHHCompetition and development  of productivity in the retail sector 130.000,- 90.000,- 220.000,-2015-20
Forskningssenteret CREAM/BI og UiOKonkurransepolitikk i dynamiske markeder og markeder med strukturelle nettverkseksternaliteter650.000,- 650.000,- 1.300.000,-2015-21