Kronikk: Fra app-kaos til redusert konkurranse?

Vi forbrukere kan ha fordeler med en felles app på en del områder, men da bør den organiseres på en måte som ikke undergraver konkurransen.

Kronikken er skrevet av konkurransedirektør Lars Sørgard.

Du har sikkert irritert deg over dette allerede. Kanskje har du prøvd å lade elbilen din, og møter et kaos med mange ulike apper. Eller du har prøvd å bruke en elsparkesykkel, og innser at også der finnes det et utall av apper. Det er jo helt åpenbart at du som forbruker kunne fått et enklere liv hvis alt var på en samle-app.

Men vent nå litt. En felles app for alle som tilbyr en tjeneste kan by på andre problemer, nærmere bestemt lede til et konkurranseproblem. I verste fall kan den svekkede konkurransen være et brudd på konkurransereglene. De som planlegger å etablere en slik samleapp bør derfor tenke gjennom et par ting før de designer en slik løsning.

For det første kan det være problematisk dersom en aktør tilbyr plass på sin egen plattform til andre aktører som konkurrerer om de samme kundene. Det grunnleggende problemet er at det kan bli ulike konkurransevilkår, der eieren av plattformen kan favorisere sin tjeneste på bekostning av de andre tilbyderne. EU-kommisjonen har og har hatt flere saker som omhandler mulig misbruk av en dominerende stilling. I 2017 vedtok EU-kommisjonen et gebyr til Google på 24 milliarder kroner for å ha favorisert sin egen tjeneste Google Shopping fremfor andre shoppingsider. Google Shopping kom høyt opp på Google søk, mens konkurrerende shoppingsider kom langt nede. EU-kommisjonen har også en pågående sak mot Amazon. De er bekymret for at Amazon benytter svært detaljerte data om konkurrenter som selger på deres plattform til å utforme nettsiden slik at vi som forbrukere foretrekker Amazon sine produkter fremfor konkurrentenes produkter.

Lærdommen fra disse sakene er at det fra et konkurransemessig perspektiv er gunstig at plattformen som samler flere tilbydere er uavhengige av disse selgerne, det vil si at det er ingen av selgerne som også eier plattformen. En tredjepart, som ikke selger til sluttkundene men bare drifter plattformen, er det ideelle. Samtidig er det viktig å tenke nøye gjennom hensynet til produktinnovasjon. Plattformen må ikke utformes slik at den enkelte tilbyder ikke har insentiver til å forbedre sitt produkt til brukerne. Det blir en konkret vurdering hvordan en skal rigge dette til på best mulig måte.

For det andre kan en felles app skape potensial for koordinering og dermed dempet priskonkurranse. Igjen er Amazon et eksempel, jamfør nevnte konkurransesak mot dem i EU-kommisjonen. Det er en avveining av på den ene siden å gi forbrukerne god og enkel informasjon (som typisk er bra), og på den andre siden gi selgerne detaljert informasjon om hverandre (som typisk ikke er bra). Når prisinformasjon bare går mellom konkurrenter, kan det i mange tilfeller bli et instrument for å samordne prisingen og dermed til å prise mindre aggressivt enn hva tilfellet ville vært uten denne prisinformasjon fra konkurrent til konkurrent. Hvis derimot forbrukerne blir informert, kan de respondere på prisendringer. Da kan det gi selgerne insentiver til å prise mer aggressivt enn før, for å kapre nettopp de kundene som får informasjon om ditt priskutt.

Dette betyr ikke at en slik felles app ikke er mulig. En må imidlertid designe informasjonsflyten slik at det er primært forbrukerne som blir informert, snarere enn konkurrentene. For noen år tilbake var det aktuelt med en prisportal for dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet var skeptisk til detaljerte og svært ferske priser i en slik portal. Men den gang var tilsynet i dialog med Forbrukerrådet om hvordan en kunne legge begrensninger på prisene som ville bli tilgjengelige slik at portalen ble bra for forbrukerne uten samtidig å bli et instrument for kjedene til å dele detaljert og fersk prisinformasjon.

Våre to innvendinger mot en slik felles app betyr ikke nødvendigvis at det er en dårlig ide med en felles app. Forbrukerne vil åpenbart ha mye å tjene på en slik løsning, da det blir enklere og mer oversiktlig. Men da er det viktig at den felles appen designes på en måte som ikke svekker konkurransen. De som ønsker å utforme en slik app bør være i forkant, hvilket betyr at de bør designe appen nettopp slik at de utfordringene vi påpeker ikke blir et problem. Ideelt sett bør det være en nøytral aktør som drifter appen, og flyten av informasjon bør utformes slik at forbrukerne blir godt informert mens konkurrentene i liten grad får detaljert og fersk informasjon om hverandre.

Kronikken ble publisert i E24.no 6. november 2021.

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.