Fusjoner, innovasjon og konkurranseregler

Konkurransetilsynets oppgave er å sikre effektiv konkurranse og velfungerende markeder til gode for forbrukere og næringsliv.

Av Kurt Brekke, sjeføkonom i Konkurransetilsynet.

I innovative næringer betyr dette å håndheve konkurransereglene slik at bedriftene har incentiver til å investere i FoU. Vårt oppdrag er da å legge til rette for effektiv konkurranse om de beste ideene til gode for forbrukere og næringsliv.
Hvert år er det et stort antall bedrifter som fusjonerer eller kjøpes opp. Fusjoner og oppkjøp er viktige omstillingsprosesser både for de involverte selskapene og for markedsdynamikk og økonomisk vekst. I innovative næringer kan fusjoner av selskaper
med komplementære teknologier styrke incentivene til innovasjon. Videre kan muligheten for oppkjøp gi gründere og entreprenører incentiver til å utvikle gode ideer.

Konkurranse og innovasjon
Samtidig vil fusjoner og oppkjøp ofte redusere konkurransen i markedet, noe som kan føre til mindre innovasjon. Økonomiske studier har avdekket en tvetydig sammenheng mellom konkurranse og innovasjon. Spesielt finner man at det er lite innovasjon i markeder med enten sterk konkurranse eller svak konkurranse. Forklaringen er at i markeder med sterk konkurranse er det vanskelig å få avkastning på FoU-investeringer, noe som gir svake incentiver til innovasjon. I markeder med svak konkurranse vil bedriftene ta innover seg at nye produkter stjeler salg fra eksisterende produkter (”kannibalisering”), noe som også gir svake incentiver til innovasjon. Fusjoner og oppkjøp i konsentrerte markeder med svak konkurranse reiser derfor en bekymring med tanke på innovasjon.

Konkurransetilsynet har i oppgave å vurdere fusjoner og oppkjøp som fører til en vesentlig begrensning av konkurransen til skade for forbrukerne. Fusjonskontrollen er primært rettet mot transaksjoner som involverer selskaper med en årlig omsetning på over 100 millioner kroner og minst en milliard kroner til sammen. I Norge utgjør dette rundt 100 fusjoner og oppkjøp hvert år. Over 95 prosent av disse godkjennes enten umiddelbart eller innen kort tid. De resterende fusjonene undersøker Konkurransetilsynet nærmere og vil kunne få de stoppet eller godkjent på vilkår, da typisk ved at deler av virksomheten til de fusjonerende partene blir solgt ut.

Regler viktig for innovasjon
EU-kommisjonen vurderte nylig fusjonen mellom Dow og DuPont – to store globale selskaper i markedet for plantevernmidler. Selskapene var konkurrenter og hadde overlappende FoU-virksomhet innenfor en rekke produktsegment. EU-kommisjonen var bekymret for at fusjonen ville medføre høyere priser og redusert innovasjon til skade for forbrukere, bønder og miljøet. Fusjonen ble til slutt godkjent ved at partene blant annet solgte ut DuPonts globale FoU-virksomhet. I Norge ble Orkla i 2015 pålagt av Konkurransetilsynet å selge en del av sin virksomhet (merkevaren Asan) for å få tillatelse til å overta selskapet Cederroth. En del av begrunnelsen var at det fusjonerte selskapet ville få en svært sterk stilling
i dét produktmarkedet, hvilket en fryktet ville føre til redusert produktutvikling. I innovative næringer er det ikke bare konkurranse i markedet, men noen ganger  også konkurranse om markedet.

Dette er særlig tilfellet i markeder hvor digitale plattformer fungerer som ”matchmakers” mellom kjøpere og selgere. Klassiske eksempler er Google og Facebook. I Norge er Finn.no og Vipps gode eksempler. I slike markeder er nettverkseffekter
viktig. Plattformen som klarer å tiltrekke seg flest brukere ender ofte opp med å vinne markedet. Tidligere i år godkjente Konkurransetilsynet sammenslåingen av Vipps og M-cash i markedet for mobilbetaling, delvis med begrunnelse om at dette var en konkurranse om markedet snarere enn i markedet.

Konkurransereglene er ikke til hinder for at innovative selskaper skal kunne vinne markedet. Men selskaper som vinner markedet kan ikke misbruke sin dominerende posisjon til å stenge ute andre selskaper eller favorisere egne produkter.
EU-kommisjonens sak mot Google med den rekordhøye boten på 23 milliarder kroner er et eksempel på dette. Google anklages for å ha fremhevet egen prissammenligningstjeneste (Google Product Shopper) på bekostning av konkurrerende
prissammenligningstjenester. Konkurransereglenes forbud mot misbruk av dominerende stilling kan derfor bidra til mer innovasjon ved å sikre nykommere tilgang til markedet.


Innlegget ble publisert på innovasjonogforskning.no i 16. februar 2018.

Portrettbilde av Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.
Kurt Brekke, Konkurransetilsynet.