Cleanosol AS – Veimerkingsvirksomheten til Mesta AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Veimerking

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cleanosol AS (org. nr. 950420103) kjøper Veimerkingsvirksomheten til Mesta AS (org. nr. 984693273)