4Service Gruppen AS – Dugurd Gruppen AS / Du Godeste 2 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kantinedrift, catering, restaurantvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2024

Status ikon Status: Under behandling

4Service Gruppen AS (org.nr. 897 392 232) kjøper 100 % av aksjene i Dugurd Gruppen AS (org.nr. 927 233 606) og Du Godeste 2 AS (org.nr. 930 688 479)