4SERVICE Gruppen AS – Ren Pluss Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Renholdstjenester til næringslivet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

4SERVICE Gruppen AS (org. nr. 916 271 344) erverver enekontroll over Ren Pluss Holding AS (org.nr. 917 616 469)