Stabburet AS – Sara Lee Household & Body Care Norge AS / A/S Blumøller / Sara Lee Household & Body Care International BV

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.02.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stabburet AS (org. nr. 916170858) erverver markedsføring, distribusjon og salg av enkelte produkter fra Sara Lee Household & Body Care Norge AS(org. nr. 916802870), A/S Blumøller (org. nr. 37476919, Danmark) og Sara Lee Household & Body Care International BV (org. nr. 30105413, Nederland)