Norgesbakeriene Holding AS – Bergensbakeriene AS / Solbrød Bakeri og Konditori AS / Baker Brun AS / Baker Brun Produksjon AS / Hardanger Bakeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Baker og konditor

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norgesbakeriene Holding AS (org. nr. 986701109) etablerer selskapet Bergensbakeriene AS (under stiftelse) som kjøper 100 % av aksjene i Solbrød Bakeri og Konditori AS (org. nr. 890301762), Baker Brun AS (org. nr. 932812835), Baker Brun Produksjon AS (org. nr. 953443910) og Hardanger Bakeri AS (org. nr. 896323512)