Norgesbakeriene Holding AS – T. Sevaldsen Produksjon AS / Kjelstad Bakeri AS / W. Kjelstad Bakeri og Konditori AS / Nærbakst AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bakervarer. Melproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norgesbakeriene Holding AS (org.nr. 986701109) erverver enekontroll over T. Sevaldsen Produksjon AS (org.nr. 991429867), Kjelstad Bakeri AS (org.nr. 932762404), W. Kjelstad Bakeri og Konditori AS (org.nr. 939459391) og Nærbakst AS (org.nr. 977499836)