Biblioteksentralen AL – Norsk Bibliotek Transport AS / Svensk Bibliotek Transport AB / NBT Ute AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport av media/bøker for bibliotek

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Biblioteksentralen AL (org. nr. 910568183) og Lars Sandbakken erverver felleskontroll over Norsk Bibliotek Transport AS (org. nr. 984704828), Svensk Bibliotek Transport AB (org. nr. 556712-7310, Sverige) og NBT Ute AS (org. nr. 897045192)