Nortura SA – Prima Slakt AS / NorPri AS / Jæren Eiendomsinvest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Slakting og skjæring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.05.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

Nortura SA (org.nr. 938752648) erverver 100% av aksjene i Prima Slakt AS (org.nr. 885209432), 49% av aksjene i NorPri AS (under stiftelse) og 100% av aksjene i Jæren Eiendomsinvest AS (org.nr. 990653410)