Eidsiva Nett AS / Eidsiva Bioenergi AS – Elverum Nett AS / Elverum Fjernvarme AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av strøm og fjernvarme

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eidsiva Nett AS (org.nr. 981963849) erverver enekontroll i Elverum Nett AS (org.nr.980343278). Eidsiva Bioenergi AS (org.nr. 980258165) erverver enekontroll i Elverum Fjernvarme AS (org.nr.982567548)