Aimbot AS – Communicate Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aimbot AS (org.nr. 927 119 781) erverver 100 % av aksjene i Communicate Norge AS (org.nr. 980 719 766)