Aimbot AS – Skill AS / Albatross IT Consultants AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.10.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aimbot AS (org.nr. 927 119 781) erverver 100% av aksjene i Skill AS (org.nr. 990 326 533) og i Albatross IT Consultants AS (org.nr. 982 684 137)