Aker ASA – Solstad Shipowning Holding AS / Solstad Operations Holding AS / Solstad Management Holding AS / Offshore Leasing I AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sjøtransport, offshore-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker ASA (org.nr. 886581432) erverver enekontroll i Solstad Shipowning Holding AS (org.nr. 925101192), Solstad Operations Holding AS (org.nr. 925101087), Solstad Management Holding AS (org.nr. 925100765) og Offshore Leasing I AS (org.nr. 928986918)