Aker Capital AS / Cognite AS / Telenor Norge AS – Omny AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT sikkerhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker Capital AS (org.nr. 886 581 432), Cognite AS (org.nr. 918 274 758) og Telenor Norge AS (org.nr. 976 967 631) oppretter fellesforetaket Omny AS (ikke opprettet)