Aker Horizons Holding AS – Rainpower Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr til vannkraftverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.01.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker Horizons Holding AS (org.nr. 925 325 481) erverver 100 % av aksjene i Rainpower Holding AS (org.nr. 996 968 480)