Archer Norge AS – Deepwell AS / DW Quip AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Brønnintervensjonstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Archer Norge AS (org.nr. 991 478 450) erverver enekontroll i Deepwell AS (org.nr. 987 552 492) og DW Quip AS (org.nr. 922 983 410)