Axellus AS – Gevita AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Naturmidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Axellus AS (org. nr. 916519904) overtar 100 % av aksjene i Gevita AS (org. nr. 979877285)