Balder Bidco (under navneendring fra NFH 231005 AS) – SOCO Norge AS / Gnist Consulting AS / Forse.NET AS / Forse Mobil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulentvirksomhet informasjonsteknologi og ledelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.01.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Balder Bidco (under navneendring fra NFH 231005 AS) (org. nr. 932 435 861) erverver kontroll i  SOCO Norge AS (org. nr 999 007 228), Gnist Consulting AS (org.nr. 922 669 570), Forse.NET AS (org. nr. 914 951 852) og Forse Mobil AS (org. nr. 916 607 202)