BAMA Storkjøkken AS – Olav Aakre AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grossistvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.02.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

BAMA Storkjøkken AS (org. nr. 995 518 333) overtar enekontroll i Olav Aakre AS (org.nr. 910 009 974)