Bertel O. Steen AS / Bertel O. Steen Buskerud AS – VS Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av biler og tilbehør, verkstedtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bertel O. Steen AS (org.nr. 916 218 753) erverver, gjennom det heleide datterselskapet Bertel O. Steen Buskerud AS, 100 % av aksjene i VS Gruppen AS (org.nr. 013 780 744) samt VS Gruppens heleide datterselskaper VS Service AS og VS Auto AS.