Bertel O. Steen Industri AS – Ing Yngve EGE AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av taktisk utrustning, våpen og ammunisjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bertel O. Steen Industri AS (org.nr. 925 703 400) erverver enekontroll i Ing Yngve EGE AS (org.nr. 943 917 752)