Best Stasjon AS – YX Betjent AS – Akakios 6 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drivstoffleverandør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.01.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Best Stasjon AS (org.nr. 981 396 979), YX Betjent AS (org.nr. 931 519 506) og Akakios 6 AS (org.nr. 927 810 751) fusjonerer til nytt selskap.